izskaties-kā-jūties

Kā izskatāmies, tā jūtamies?

Nenoliedzami, cilvēka pašapziņu un pašsajūtu lielā mērā ietekmē tas, kāds ir ārējais izskats — gan tas, ko devusi daba un no vecākiem mantotie gēni, gan tie faktori, kas veidojušies dzīves laikā un mūsu pašu ietekmē....

atbidība

Atbildība pret paaudžu mantojumu

Kad braucu cauri Latvijas ciematiem un nomalēm, ir skumji redzēt, kā mājas, kas reiz slējušās staltas un lepnas, tagad ir sagumušas, to muguras ieliektas un pagalmi tukši. Tās ir pamestas vai tajās mitinās nevarīgs sirmgalvis....