Par izglītības sistēmu Latvijā

izglītība Latvijā

Ar ko jums asociējas skola?

Kādam tā asociējas ar melno tāfeli un putekļaino krītu. Kādam – koka krēsli (dizainakresli.lv) un regulējamie galdi, kuros varēja paslēpt zīmītes un špikerus… Kādam skola asociējas ar kādu konkrētu skolotāju, citam – ar nerātnībām un blēņām. Bet izglītības sistēma ir viena un nemainīga, vismaz pagaidām. Vēl aizvien koka krēsli klasēs, tomēr tik daudz jauna – interaktīva vide, mūsdienīgi skolotāji, kas seko līdzi modernajām tehnoloģijām. Vai drīzumā izglītības sistēma plāno mainīties? Kāda tā ir tagad?

Katram Latvijas pilsonim ir vienlīdzīgas tiesības uz izglītību. Valsts un pašvaldības izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.

Mācību maksa

Maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību izglītības iestādē, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādē sedz no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem vai valsts augstskolu budžetiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Privātā izglītības iestāde var noteikt maksu par izglītības ieguvi.

Augstskolās izglītību iegūst par saviem līdzekļiem.

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.

Pamatskolas izglītība

Pamatizglītība Latvijā ir obligāta, programmas ilgums ir 9 gadi. Šobrīd Latvijā ir pieejama arī tālmācības pamatskola. Tālmācības pamatskola piedāvā apgūt to pašu programmu, kāda pieejama klātienē, tikai neapmeklējot izglītības iestādi.

Vidējā izglītība

Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir akadēmiski orientētas, to pamatuzdevums ir sagatavot tālākām studijām, bet profesionālās vidējās izglītības programmas ir vairāk orientētas uz profesionālās kvalifikācijas ieguvi – darba tirgum. Šobrīd tendences ir mainījušās – ja kādreiz vairums jauniešu izvēlējās doties mācīties uz tehnikumiem, lai iegūtu arodu, tad tagad lielākā daļa tomēr izvēlas mācības vidusskolās bez aroda un ģimnāzijās. Tas tāpēc, ka lielākā daļa jauniešu plāno turpināt studijas augstskolās.

Augstākā izglītība

Augstāko izglītību var apgūt koledžā vai augstskolā.

Koledža ir izglītības iestāde, kas īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas.

Augstskola ir augstākās pakāpes izglītības iestāde, kura īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas (1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas).

Universitātes tipa augstskolas (piemēram, RSU) ir tās, kurās izglītība orientēta uz zinātnisko un pētniecības darbu zinātņu nozarēs, tādēļ pamatā īsteno akadēmiskās izglītības programmas un ar tām saistītas profesionālās programmas.

Izglītības sistēma Latvijā neplāno mainīties, tāpat kā koka krēsli klasēs – tie saglabājušies jau gadiem ilgi. Lemiet kārtīgi, ko mācīties, lai pēcāk nenožēlotu nepareizi izdarītas izvēles. Izglītības iespējas Latvijā ir gana plašas, atliek vien izdarīt izvēli – augstskola, universitāte, arodskola… Galvenais ir neapstāties pusceļā un sekot savam sapnim!

Iestāšanās augstskolās turpinās, vēl varat paspēt izdarīt izvēli!